Rozwiązania

metamarketing-co-robimy

Czym są rozwiązania generowania popytu?

tak można określić całą gamę działań, które przy pomocy nowoczesnej technologii zmieniają oblicze współczesnego marketingu i tworzą nową przewagę konkurencyjną w firmach. Można spotkać też inne określenia na podobny zakres działań np. Inbound marketing, Lead generation, Lead to Revenue, Revenue generation.

W obszar tych działań wchodzą takie procesy jak:

  • UNIFIKACJA PROCESU SPRZEDAŻOWEGO (TZW. LEJEK SPRZEDAŻOWY) PO STRONIE MARKETINGU I SPRZEDAŻY.

Proces polegający na określeniu wspólnych celów, etapów oraz definicji kwalifikacji leadów dla obu zespołów. Z doświadczenia wiemy, że jest to proces niełatwy ze względu na przywiązanie obu zespołów do swoich własnych metod i wskaźników. Właściwe wdrożenie tego etapu nawet bez wdrażania dalszych części rozwiązań generowania popytu, przynosi wzrost efektywności sprzedaży.

Zobacz materiały na temat unifikacji (sojuszu sprzedaży i marketingu)

  • PLANOWANIE I WYZNACZANIE CELÓW KAMPANII GENEROWANIA POPYTU (W TYM PLANOWANIE ROI).

Określenie jakie cele, w wymiarze pieniężnym, mają być osiągnięte, a następnie przeliczenie ich na poszczególne wskaźniki, towarzyszące wszystkim etapom procesu sprzedażowego.

  • BUDOWANIE PROFILI IDEALNEGO KLIENTA ORAZ SEGMENTACJA I KWALIFIKACJA LEADÓW (LEAD SCORING).

Szereg działań analitycznych mających na celu zbudowanie wzoru, który posłuży nam do określenia, na jakim etapie procesu sprzedażowego jest nasz potencjalny klient (lead). Nasze doświadczenia  pokazują, że spośród wszystkich skontaktowanych i już określonych jako potencjalne leadów tylko niewielka część jest gotowa do rozpoczęcia rozmów o zakupach. Dzięki określeniu profili będziemy wiedzieli z jakim klientem mamy do czynienia, a dzięki klasyfikacji leadów określimy, czy jest on gotowy do kupowania u nas czy jeszcze nie. Przedstawiciele handlowi otrzymają namiary tylko na tych, którzy już są gotowi do kupowania.

Zobacz materiały na temat kwalifikacji leadów

  • PROJEKTOWANIE PROCESU PIELĘGNACJI LEADÓW (LEAD NURTURING).

To nic innego jak projektowanie metod, w jaki sposób jeszcze niezdecydowanego klienta zainteresować, przygotować i zachęcić do zakupu. Wygląda to jak budowanie ścieżek, po których przeprowadzimy naszego potencjalnego klienta. W zależności od liczby przygotowanych profili klientów tych ścieżek może być dużo. Zaczynają się one w różnych miejscach, lecz kończą w tym samym, czyli tam, gdzie dzięki procesowi klasyfikacji leadów (lead scoring) określimy, że klient jest gotowy do kupna.

Zobacz materiały na temat pielęgnacji leadów

  • CONTENT MARKETING.

Jest to projektowanie i wykonanie zbioru narzędzi, jakimi posłużymy się podczas pielęgnacji leadów. Zaczynamy od określenia zakresu merytorycznego, a kończymy na wykonaniu konkretnych narzędzi takich jak eBooki, newslettery, e-maile, video czy webinary. Każde z tych narzędzi odegra swoją rolę w procesie przygotowania klienta do zakupu.

  • WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DO AUTOMATYZACJI MARKETINGU I OKREŚLENIE REGUŁ AUTOMATYZACYJNYCH.

Na tym etapie do naszej pracy wkracza technologia. Wdrażamy oprogramowanie mające na celu obserwowanie zachowania potencjalnych klientów na stronie internetowej i rejestrowanie ich oraz projektujemy reguły automatycznej komunikacji z klientem, w zależności od tego, jak postępuje i czym się interesuje. Może to być wyświetlenie określonej strony, wysłanie e-maila z zachętą do pobrania naszego eBooka lub też wysłanie gotowej oferty o określonym profilu.

Pobierz darmowego ebooka na temat automatyzacji marketingu

  • RAPORTOWANIE, KORYGOWANIE I OBLICZANIE EFEKTÓW KAMPANII.

Każda projektowana przez nas kampania ma swój wymierny cel, tak więc na bieżąco prowadzimy raportowanie jej realizacji, wprowadzamy zmiany jeśli są potrzebne, a na koniec obliczamy rezultaty. Klient otrzymuje dane, którymi może się pochwalić przed swoimi przełożonymi, ponieważ pokazują konkretny wpływ działań marketingowych na przychody firmy.

  • LEAD RECYCLING, KAMPANIE RETENCYJNE, UP-SELLING I CROSS-SELLING.

Prowadzimy kampanie oparte na bazie potencjalnych i byłych klientów. Każda firma gromadzi dane klientów, z którymi się kontaktowała bez rezultatu i byłych klientów. Te dane rzadko są wykorzystywane do ponownej sprzedaży. Prowadzimy kampanie mające na celu aktywację tych leadów i przygotowanie ich do zakupu. Wykorzystujemy bazy obecnych klientów do przygotowania ich do zakupu innych ofert (up-selling, cross-selling).

  • SZKOLENIA Z ZAKRESU GENEROWANIA POPYTU.

Prowadzimy szkolenia otwarte w formie warsztatów, na których pracujemy na praktycznych przykładach oraz szkolenia zamknięte w formie konsultingu dla zespołów sprzedażowo – marketingowych, kiedy to pracujemy na konkretnych przykładach dotyczących firmy klienta.

Pobierz szczegółowy program warsztatów generowania popytu

  • GENEROWANIE LEADÓW ZA POMOCĄ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

Zakres dotarcia mediów społecznościowych i ich efektywność odziaływania nie budzi już wątpliwości marketerów ale jak przełożyć ją na konkretną sprzedaż niewielu jeszcze wie . Prowadzimy kampanie w mediach społecznościowych mające na celu generowanie leadów sprzedażowych i osiągnięcie zaplanowanego przychodu.

Pobierz darmowego ebooka jak obliczyć ROI w social media marketingu

Zobacz naszą ofertę

Skontaktuj się z nami