Oferta

Program 1:

Przygotowanie Business Case i planów ROI StarBlue

Oferta zawiera: 1. analizę wpływu funkcji działu marketingu na tworzenie przychodów w firmie, 2. odpowiedź na pytanie czy w organizacji klienta wprowadzenie projektów generowania popytu wpłynie na wzrost udziału marketingu w tworzeniu przychodu i na wzrost efektywności sprzedaży, 3. kalkulację opłacalności i nakładów, jakie są konieczne na wdrożenie automatyzacji marketingu oraz przygotowanie kampanii generowania popytu.

Długość: ok. 30 dni

Forma: Prezentacja analizy, kalkulacje źródłowe.

Prace wstępne: wywiady, assesment, ankiety.

Ludzie zaangażowani: VP Marketing / Dyrektor Marketingu, analitycy/specjaliści ds. marketingu.

Rezultaty:

  • Business Case i plan ROI.
  • Audyt Marketingowy pod kątem projektów generowania popytu.

Uwaga: Program 1 może być częścią Programu 5 Centrum Generowania Przychodów.

 

Program 2:

Wdrożenie Automatyzacji Marketingu StarOrangeStarOrange

Oferta zawiera: 1. analizę funkcjonujących w firmie narzędzi internetowych jak strona www, system do e-mailingu, 2. wdrożenie oprogramowania automatyzacji marketingu, w tym definiowanie cykli sprzedażowych i reguł automatyzacyjnych oraz podstawowa integracja z systemem CRM (nie jest ona konieczna do wdrożenia).  3. Szkolenie.

Przygotowaniem kampanii generowania popytu zajmuje się już zespół marketingowy klienta.

Długość: ok. 1-2 tygodnie

Forma: wdrożenie IT, szkolenie online lub warsztat.

Prace wstępne: wywiady

Ludzie zaangażowani: Kierownik ds. marketingu, kierownik ds. sprzedaży, kierownik ds. IT.

Rezultaty:

  • Integracja systemu automatyzacji marketingu z systemami klienta (www,e-mail, CRM).
  • Gotowy, funkcjonujący system automatyzacji marketingu.

 

Program 3:

Content Marketing YouTube
YouTube
YouTube

Oferta zawiera: 1. analizę materiałów i treści będących w posiadaniu firmy i mogących służyć do przygotowania narzędzi content marketing takich jak: ebooki, video, prezentacje online, prezentacje produktowe, webinar. 2. przygotowanie, korektę i produkcję narzędzi content marketing we współpracy z klientem. (Zakres prac zależny od posiadanych przez klienta materiałów).

Długość: 30 – 60 dni

Forma: np. prezentacja koncepcji, materiały content marketing, 1 dniowy warsztat dla zespołu marketingu

Pracę wstępne: wywiady, zebranie materiałów, koncepcja i kreacja

Ludzie zaangażowani: kierownik ds. komunikacji marketingowej, specjaliści ds. komunikacji marketingowej, osoby odpowiadające za tworzenie witryny firmowej.

Rezultaty:

  • Materiały: ebook, video, prezntacja, webinar itp.
  • Koncepcja kampanii i obiegu treści w procesie generowania popytu.

Uwaga: do wdrożenia content marketingu nie jest potrzebne wdrożenie automatyzacji marketingu, niemniej jest ono zalecane.

 

Program 4:

Przygotowanie kampanii generowania popytu StarGreenStarGreenStarGreenStarGreen

Oferta skierowana do firm mających wdrożony i funkcjonujący system automatyzacji marketingu.

Przygotowanie kampanii zawiera z zakresu strategii: 1. strategię kampanii, 2. plany ROI, 3. kartę wyników, 4. kanały dotarcia, 5. „flow” kampanii. Z zakresu kreacji: 1. narzędzia content marketing, 2. wzory i copy dla wiadomości e–mail, 3. kreacja stron docelowych (landing page). Z zakresu definicji: 1. definicja  cyklu sprzedażowego (pipeline generation) i reguł automatyzacyjnych w systemie automatyzacji marketingu, 2. integracja z www. Ponadto wdrożenie, śledzenie i korygowanie kampanii oraz raport końcowy.

Długość: 30 – 60 dni

Forma: warsztat 1 dniowy, raporty, materiały, prezentacja.

Prace wstępne: brief, wywiady, kreacja, zebranie materiałów.

Ludzi zaangażowani: VP / Dyrektor Marketingu, kierownik ds. marketingu, specjalista ds. komunikacji marketingowej.

Rezultaty:

  • Spójna i kompletna koncepcja kampanii wraz z kartą wyników i kalkulacją ROI.

Program 5:

Centrum Generowania Przychodów StarYellowStarYellowStarYellowStarYellowStarYellow

Oferta zawiera: 1. przygotowanie business case i kalkulacji ROI, 2. przygotowanie procesu sprzedażowego i obiegu leadów, 3. Wdrożenie, wspólnych dla działów sprzedaży i marketingu,  definicji i miar programu generowania popytu, 4. przygotowanie profili idealnego klienta, 5. Przygotowanie klasyfikacji i pielęgnacji leadów (lead scoring & nurturing), 6. wdrożenie oprogramowania do automatyzacji marketingu, 7. wdrożenie podstawowego programu content marketing na witrynie www. Ponadto uruchomienie i nadzór nad programem generowania popytu oraz opieka i konsultacje eksperta.

Długość: 60 – 180 dni

Forma: warsztat 1-3 dni, wdrożenie, raporty (w tym karta wyników), materiały, prezentacja.

Prace wstępne: brief, wywiady, aniety.

Ludzi zaangażowani: VP / Dyrektor Marketingu, VP/ Dyrektor Sprzedaży, kierownik ds. marketingu, specjalista ds. komunikacji marketingowej, IT.

Rezultaty:

  • Powstanie centrum generowania popytu, mającego na celu wzrost efektywności sprzedaży oraz wzrost liczby gotowych do kupna leadów dostarczanych do działu sprzedaży.
  • Powstanie w firmie komórki ds. generowania popytu, koordynującej przyszłe projekty i kampanie oraz raportującej.

Program 6:

Kampania generowania leadów w mediach społecznościowych FacebookTwitter

Oferta zawiera: 1.  analizę otoczenia firmy w mediach społecznościowych, 2. przygotowanie założeń dotyczących rezultatów i ROI, 3. dobór narzędzi kampanii, 4. kreacja i prowadzenie kampanii, 5. analizy i raportowanie.

Długość: 30 – 60 dni

Forma: warsztat 1 dniowy, raporty, materiały, prezentacja.

Prace wstępne: brief, wywiady, kreacja, zebranie materiałów.

Ludzi zaangażowani: VP / Dyrektor Marketingu, kierownik ds. marketingu, specjalista ds. komunikacji marketingowej.

Rezultaty:

  • Spójna i kompletna koncepcja kampanii wraz z kartą wyników i kalkulacją ROI.

 

Skontaktuj się teraz aby umówić spotkanie, na którym dobierzemy ofertę do Twoich potrzeb