6 sposobów mierzenia efektywności działań marketingowych w mediach społecznościowych


Jeżeli twoja agencja reklamowa mówi Ci, że w kampanii w mediach społecznościowych chodzi o  liczbę lajków na stronie facebookowej czy komunikację brandu, a twój szef nie wie o co w tym chodzi. To wiadomo, że chodzi o pieniądze tylko, że nie twoje, a te wzięte przez agencję. 

Pracując w firmie B2B bardzo dobrze wiem jedno. Jak planuję jakiekolwiek działania promocyjne to muszę wiedzieć ile to na końcu przyniesie pieniędzy. Zdrowe podejście w marketingu koszt – przychód odnosi się również do przestrzeni społecznościowej. 

 A więc jak się do tego zabrać?  

Najprostszą metodą jest mierzenie bezpośrednich efektów sprzedaży 

Kampania w SM (social media) kieruje do strony www, na której można dokonać transakcji i wielkość sprzedaży jest bezpośrednim efektem prowadzonej kampanii. 

      1.  Kampania SM > Strona SM (facebook, twitter, inna) >  strona transakcji >  przychody ze sprzedaży. 

 
Jeśli zysk wygenerowany ze sprzedaży przewyższy koszt kampanii to możemy powiedzieć, że nasze działania odniosły sukces. Nie wszystko jednak da się tak mierzyć. 

 
Innym sposobem jest wyizolowanie efektu kampanii na wielkość sprzedaży. W czasie, w którym nie prowadzimy żadnych innych kampanii promocyjnych tylko kampanię w SM możemy przypisać cały wzrost sprzedaży naszej kampanii. Jest to metoda pośrednia obarczona  ryzykiem błędu niemniej pokazująca nam w pośredni sposób konkretne efekty. Pamiętać należy o uwzględnieniu czynnika sezonowości  sprzedaży. 

2.    
      2. Kampania SM >  (Sprzedaż online + offline) – (sprzedaż online + offline z okresu, w którym nie były prowadzone działania SM) x sezonowości sprzedaży >   przychody ze sprzedaży SM.   

 
Kolejnym sposobem jest oparcie miernika na liczbie pozyskanych i sprzedanych leadów. Tu cele kampanii możemy sobie wyznaczać również na każdym etapie procesu sprzedażowego. Np. liczba pozyskanych leadów, liczba zakwalifikowanych ledów, liczba sprzedanych ledów. Kolejne etapy i cel cząstkowe mogą wyglądać tak: 

3.    
      3. Kampania SM >  Liczba pozyskanych leadów >  liczba wartościowych leadów (kwalifikacja) >  liczba sprzedanych leadów >  wielkość sprzedaży po kampanii SM.
 
Pośrednią metodą jest również segmentacja klientów ze względu na punkty styku (marketing touch-points). Do tego celu powinniśmy mieć narzędzie mierzące skąd przychodzi do nas klient. Może to być również prosta ankieta jako element strony internetowej, ankieta w punkcie zakupu, element sprawozdawczości handlowców w procesie sprzedaży. W tym przypadku zidentyfikujemy sprzedaż jaką wygenerowali klienci deklarujący swoje zainteresowanie dzięki promocji w mediach społecznościach. 

4.    
      4. Kampania SM > liczba pozyskanych klientów deklarujących swoje zainteresowanie dzięki mediom społecznościom >  wielkość sprzedaży
 
Program lojalnościowy jest również doskonałym sposobem mierzenia efektywności naszych działań. Opierając naszą kampanię o specjalnie stworzony do SM program lojalnościowy łatwo zidentyfikujemy przychody bezpośrednio związane z tym działaniem. 

5.    
      5. Kampania SM > Program lojalnościowy SM > wielkość sprzedaży klientów biorących udział w programie lojalnościowym
 
Coraz częściej nowoczesne systemy CRMposiadają wbudowane mechanizmy łączące działania w mediach społecznościach z naszym wewnętrznym systemem CRM. Dzięki temu nie tylko możemy łatwo zidentyfikować pozyskanych klientów ze źródeł SM ale również mieć pełen obraz potencjalnego klienta podczas całego procesu sprzedaży. System CRM czytając profile linkedin, facebook itp. Dostarcza przedstawicielowi handlowego wielu dodatkowych informacji o potencjalnym kliencie, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w procesie sprzedaży. Np. taką funkcjonalność ma działający w chmurze system amerykańskiej firmy Salesforce.com.   

6.    
      6. Kampania SM > Liczba leadów wraz z uzupełnionymi danymi w systemie CRM >  liczba sprzedanych leadów > wielkość sprzedaży
 
Ciekaw jestem innych sposób wyznaczania celów dla kampanii w mediach społecznościowych oraz mierzenia ich wyników sprzedażowych 

Wejdź na stronę Metamarketing i pobierz darmowy e-book na temat mierzenia ROI w social media marketing.

Zapraszam do dyskusji w grupie Metamarketing na Linkedin.
Wystarczy kliknąć: