Zarządzanie kryzysem w mediach

Prezentuję materiały z mojego wykładu na temat komunikacji kryzysowej w firmie